TÁMOP 3.1.4.-12/2 2013-15 - Bíborvég

Tartalomhoz ugrás

TÁMOP 3.1.4.-12/2 2013-15

Pályázataink
„Innovatív iskolák fejlesztése”
„Tevékenységek sokszínű palettája a sokoldalú fejlesztésért”

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Innovatív iskolák fejlesztése” c. pályázati kiírás „Tevékenységek sokszínű palettája a sokoldalú fejlesztésért” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0851 jelű pályázatunkat a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága  59.913.530,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatásból mintegy 12 millió Ft kerül eszközbeszerzésre, több mint 3 millió Ft pedagógus továbbképzésre, a többi pénz a színes gyermekprogramokat támogatja, a projekt megvalósítását, működtetését finanszírozza.

A tanulók 2015 januárjáig pályázati pénzből vehetnek részt öko-kirándulásokon, ládakertészet kialakításában, úszásoktatásban, félévente egészségnapokon, sportkirándulásokon, túrákon.

Szakkörön, vetélkedőkön és egész napos iskolai eseményeken mutathatják meg tehetségüket és fejleszthetik képességeiket az idegen nyelvek, az infokommunikációs technológiák, a nemzeti hagyományok feldolgozásában, gazdasági és vállalkozási ismeretek témaheteken, a biztonságos közlekedés, az agressziókezelés valamint a testi-lelki egészség területén. Mindezek sikerét biztosítja a sportfelszerelések, a természettudományos ismeretek oktatását támogató eszközök, és egyéb eszközök, felszerelések beszerzése.

Tantestületünk a pályázat révén sokszínű tevékenység-kínálatot nyújt az iskolánkba járó diákoknak, elősegítve személyiségük sokoldalú fejlesztését.Célunk, hogy a gyerekek számára élvezhetővé és mindennapossá tegyük azokat a tevékenységeket, melyek elengedhetetlenek fejlődésükhöz, fizikai és szellemi egészségükhöz.

Nemcsak diákjaink, hanem tanáraink is bővíthetik tudásukat és szakértelmüket, ugyanis a projekt keretében különböző tanári továbbképzéseken vehetnek részt.
Bergerné Ifju Erzsébet
igazgató  
A pályázat eredményeképp megvalósított programok
EGÉSZSÉGNAP 2014 TAVASZ

Az egészségnap célja
 • a helyes táplálkozás kialakítása,
 • a mozgás megszerettetése, különböző mozgásformák, sportok kipróbálása
 • rendszeres testmozgás beépítése a mindennapi életbe
 • mindennapi higiénia, betegség megelőzése
 • lelki egészség megőrzése.

Az alsósok a zenés reggeli aerobik után kézműveskedtek: gyümölcsnaptárt készítettek, gyümölcs alakú hűtőmágneseket formáztak, festettek, napvédő sapkát díszítettek, majd gyümölcsteákat, gyümölcssalátákat készítettek, fogyasztottak.

A felsősök táplálékpiramisokat készítettek csoportmunkában, az egészséges táplálkozás kialakítása területén a gabonafélék, lisztből készült termékek egészségesebb változataival ismerkedtek. A testi egészség megőrzését a bőr és körömápolással kezdtük. A serdülőkori bőrelváltozások, a helyes köröm és arcápolás volt a téma. Egy drámapedagógus irányításával és segítségével önismereti és csoportos, páros játékokat játszottunk, fejlesztve a társas kapcsolatokat, az önismeretet, a szociális kompetenciát. A rendszeres testmozgást az aerobic, a zumba, a step-aerobic kipróbálásával erősítettük.

Délután állapotfelmérést tartottunk a diákoknak és az érdeklődő szülőknek. A helyi védőnők segítségével vércukorszint mérés, vérnyomásmérés, testtömeg index-számítás, testzsír-számítás, tanácsadás zajlott.
EGÉSZSÉGNAP 2013 ŐSZKözlekedési nap

2014. áprilisában közlekedési témanapot tartottunk. Bemelegítésként az alsósok a magyaróra keretében közlekedéssel kapcsolatos szövegértési feladatlapokkal, közlekedési totóval és közlekedési táblák színezésével mélyítették tudásukat. Ezután a szövegértési lapokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vettek részt.

Az 1. osztályosok dióból kishajót, a 2. és 3. osztály tanulói űrhajót, a negyedikesek autó makettet készítettek.
Idegen nyelvi témahét

2014. április 7-11-ig idegen nyelvi témahéten vettek részt az angolul és németül tanuló diákok a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012 pályázat keretében. Megvalósult programok:

 • országtablók, kiállítás készítése, a célországok nevezetességeinek bemutatása
 • nemzetek sportja – nemzetközi futball bajnokság – (Németország, Anglia és Magyarország csapatainak részvételével)
 • rendhagyó énekóra a szekszárdi Gitár Kvartett közreműködésével
 • nemzetek ételei – étlapkészítés majd ételkóstolás
 • nemzetek táncai – Ifjú Szív táncegyüttes: táncház
 • úti filmek megtekintése Londonról és Berlinről
 • kvíz, keresztrejtvényfejtő-, nyelvhelyességi verseny
 • tanulói prezentáció a célországok híres embereiről
 • falfestés (Németország és Anglia híres épületei)A kerékpározás és a közlekedés szabályairól a rendőrökkel beszélgettek.

A felsősök a következő témák interaktív feldolgozását végezték:
   • Közlekedés története és hatása
   • A vízi – és a tömegközlekedés
   • Menetrend használata a Netről
   • Útbaigazítás – szituációs játékok

Az elméleti és gyakorlati feladatok megoldása után birtokba vették az iskola udvarán felállított mobil KRESZ pályát, ahol ügyességi feladatokat hajtottak végre kerékpárral és lábhajtásos gokarttal.
MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA
2013. október 11.

Tanulóink lelkesek, szívesen mozognak, szeretik a sportot. Ennek az igénynek a kielégítése érdekében vágtunk bele ebbe a programba is. Hagyományt szeretnénk teremteni a versenyzésekből.

Előzetesen elkészítettünk egy programtervet, melyben meghatároztuk, mely évfolyamok, hol és mikor játszanak. Az udvaron és tanteremben állomásokat rendeztünk be.
2013 méteres futással kezdtük a délutánt, több turnusban futották le a részvevők a távot. Ezt követően a különböző helyszíneken forgószínpadszerűen vettek részt a tanulók a versenyszámokban: step-pad aerobik, távolugrás, kislabdahajítás.

Iskolánk apraja-nagyja nagy lelkesedéssel és örömmel versenyzett.A következő évben a beszerzendő sportszereknek köszönhetően nagyobb választékban tudunk mozgás, illetve sportlehetőséget kínálni diákjainknak.
MINI WORLD

2013. november 15-én délután piaci nap volt iskolánkban. Az egész héten különböző műhelyekben saját kezűleg gyártott termékeiket vásárolhatták meg a tanulók.

A MINI WORLD program során a hét négy napján a tanulók kipróbálhatták magukat a munka világában, gyakorolhatták a dolgozó szerepét. A délutáni szabadidős programok keretében mind az alsós, mind a felsős gyerekek önként jelentkezés alapján különböző műhelyekben, különböző egyszerű termékeket gyárthattak. Volt pl. Kosárfonó műhely, Zsírkő műhely, Kerámia műhely Filc műhely, Táskás műhely, Makremé műhely, Karkötő műhely, Ékszerész műhely, Játék műhely, Hűtőmágnes műhely, Papírcsodák Kft., Scoubidou Kft.

A gyerekek munkájához pontosság, figyelem, fegyelem kellett. A kis „dolgozók, vállalkozók" megtanultak csapatban és önállóan is dolgozni és élvezni az alkotás örömét úgy, hogy mindeközben fejlődött önérvényesítési, konfliktuskezelési és kommunikációs képességük is.

Munkájukért fizetést kaptak játékpénz (MINI-MANI) formájában, amellyel az iskolai hét utolsó napján vásárolhatnak az általuk alkotott termékekből, és az eladó szerepét is gyakorolhatják. Ezzel megkezdik felkészülésüket a kritikus, tudatos fogyasztói magatartásra.
ÖKO-kirándulások

Ökoiskolai tevékenységünk szerves részét képezik a kirándulások. Ezeket a pályázatban az ország különböző tájvédelmi területeire tervezzük. Két év alatt minden alsó tagozatos gyerek eljut a Duna-Dráva Nemzeti Park területeire (Abaliget, Kölked, Tettye), ill. Duna-Ipoly Nemzeti Park Szemlő-hegyi barlangjához.

A felső tagozatos gyerekek kirándulásainak tervezett négy helyszíne (Kis-Balaton, Pécs-Tettye, Villány-Nagyharsány-Siklós, Szeged-Ópusztaszer). Így diákjaink megismerkednek hazánk természetvédelmi területeinek egy részével, és az ott található épített örökségünkkel. A kirándulások szervezésekor figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a létszámokat, így az osztályok, ill. a tagiskola külön csoportban vesz részt a kirándulásokon.      
2013. tavasz alsó tagozat, tagiskola
Budapest, Állatkert, Szemlő-hegyi barlang


2013. tavasz felső tagozat

Kis-Balaton, Szeged-Ópusztaszer2013. ősz alsó tagozat

Báta – Kölked – Mohács2013. ősz felső tagozat

Villány – Nagyharsány – Siklós, Kis-Balaton2014. tavasz alsó tagozat, tagiskola

Orfű – Abaliget2014. tavasz felső tagozat
Pécs-Tettye, Villány – Nagyharsány – Siklós


Ládakertészet

A 2013/2014-es tanévben ládakertészet készítését vállaltuk ÖKO-program keretében.

A program elméleti résszel indult. Anyagot gyűjtöttünk a ládakészítés fortélyairól, termeszthető gyógy- és fűszernövények tulajdonságiról, termesztési módjáról, felhasználhatóságáról. Ez idő alatt megtörtént a szerszámok, alapanyagok folyamatos beszerzése, így tavasszal nekiláthattunk a gyakorlati munkának, a gyerekek lelkesek, aktívak, ügyesek voltak.  A ládák elkészültek. Sokat mértünk, fűrészeltünk, szegeltünk és festettünk. A ládák kihelyezését a következő tanév folyamán tervezzük, amikor a kis palántáinkat szem előtt tarthatjuk, és rendszeresen gondozni is tudjuk.
Örökség program
Alsó tagozat

Az ÖRÖKSÉG NAPOK program keretében a 2014-es év januártól júniusig tartó időszakában életkori sajátosságaiknak megfelelően többféle mesterséggel, anyaggal, eszközzel, technikával foglalkoztak a gyerekek.  
Az elsősök és a másodikosok folytatták a fazekassággal való ismerkedést. Funkcióval rendelkező tárgyakat készítettek, miközben megtapasztalták az anyagban rejlő lehetőségeket. A tárgyak alkotása közben kipróbálták a mintázás alapvető eszközeit, gyakorolták a mintázófák, mintázó gyűrűk, pecsételők használatát. A kicsik edényeket készítettek felrakásos technikával, valamint címert mintáztak. A másodikosok kínálót készítettek.
Első osztályban új tevékenységként jelent meg a hímzés. Kartonon gyakoroltak egyszerű öltéseket.
A másodikosok ebben az időszakban a nemezelést is kipróbálták. Megismerték a nemez eredetét, a nemezelés technikájának alapjait. Labdát készítettek. Ők a fonal különböző technikákkal történő alakítását is kipróbálták. Először eszköz nélkül dolgoztak: fontak, körmön fonással könyvjelzőt készítettek. A fonal megmunkálásának eszközei közül a körmöcskét használták. Régi technikákat alkalmaztak új munkadarabokon.
A harmadikosok és negyedikesek a gyöngy felhasználási lehetőségeit, a gyöngyszövés eszközeit és technikáját ismerték meg, gyakorolták. Karkötőt szőttek gyöngyszövéssel. Kokárdát készítettek gyöngyből és nemzeti színű szalagból. Gyöngyállatot (méhecskét) fűztek.
Az utóbbi két évfolyamra járó gyerekek filc anyagól ajándékot, szívet varrtak anyák napjára, valamint madaras, illetve virágos ablakdíszt is készítettek.
A tanulók aktívan, szívesen vettek részt a különböző tevékenységekben. Munkadarabjaikat igényesen készítették el, azok jó minőségűek, szépek lettek.
Felső tagozat

   „Mit rejt a tulipános láda? – kézműves szakkör

A szakkörben 10 felső tagozatos diák dolgozik. Szeptemberben és októberben gyöngyfűzés és gyöngyszövés volt, a diákok szebbnél-szebb sárközi motívumok közül választhatták ki a szövött karkötő mintáját és színeit.

   November és január között szövéssel foglalkoztunk. Szalagszövéssel és körmöcskével készültek a tarisznyák pántjai, majd a szövőkereteken a színes fonalakból szőtt tarisznyák.

   Februártól vesszőfonással ismerkedtünk, kosarakat, faliképet és madaras szélcsengőt készítettünk.

   Május elején kezdtünk a kerámiákkal foglalkozni, kis edényeket és faliképet készítettünk.

   A tárgyalkotással párhuzamosan folyt a gyűjtőmunka is. Ellátogattunk a Tájházba, a Gyöngyműhelybe, ismerkedtünk a régi kézműves technikákkal. Interneten kerestünk mintákat, alkotásokat, hon-és népismeret témakörben rejtvényeket, feladatokat állítottunk össze.

   A szakköri tevékenységen kívül 4 projektnap valósult meg: karácsonyi, őszi, húsvéti és anyák napi projektnapok.

   A projekt tervben kirándulások is szerepelnek, melyek közül eddig egy valósult meg. Ellátogattunk Faddra, a Meseházba.Anyák napja


Az idei Anyák napi projektnapon három csoportban dolgoztak a diákok, a helyszíneken különböző kézműves technikákkal ajándékokat készítettek édesanyjuknak vagy nagymamájuknak.

A programon minden felső tagozatos diák részt vett, a felsorolt technikák közül választva tevékenykedhettek:

– ajándék doboz készítése: kerek forgácsfa doboz, melyet akril festékkel fehérre festettek, majd ékszerkövekkel, piros kiszúrt virágokkal, szívekkel, szalagokkal díszítettek

– „mézeskalács-szív” – vásárfia: a vásári mézeskalács szívet imitáló, parafa lapból és kartonból készített szív, melyet a vásári cukorhab helyett most meleg levegőre felhabosodó festékkel díszítettek, akasztót tettek rá, így fali dísz lett belőle

– falikép barkács fából és levegőn száradó gyurmából: A barkácsfa lapokból faliképet ragasztottak, erre levegőn száradó gyurmából készített (kiszúrt, formázott, nyújtott, préselt és díszített, karcolt) szívekkel, virágokkal díszítették fel. Akasztó került rá, így készült el a falikép.
Fontosnak tartjuk a gyerekek ráhangolását a húsvéti témakörhöz kapcsolódó hagyományok, népszo-kások megismerésére. Mindegyik évfolyam életkori sajátosságainak és előzetes ismereteinek megfelelően bővítette tudását e témábhpn, játékos feladatokat oldottak meg, különböző tárgyakat készítettek.
A húsvét egyik legismertebb, legjel-legzetesebb jelképe, szimbóluma a festett tojás. A tojásfestés hagyománya lakóhelyün-kre is jellemző, a sárközi hímes tojások tárgyi kultúránk jelentős értékei. A gyerekek ezt a csodálatos szín- és formavilágot még nem tudták a tojásokra varázsolni, de minden kisdiák festett valamilyen technikával egy-egy tojást ezen a napon az ünnepre való készülődés jegyében.
A tojásoknak az elsősök és a negyedikesek fából készült tojástartókat díszítettek festéssel, ezzel kipróbálták a fa használati tárgyak egyik díszítési lehetőségét, módját. A másodikosok a berzselt tojásoknak modellező-masszából készítettek tojástartókat.
A tanulók olyan tárgyakat is készítettek, amelyek tavaszi hhpngulatot segítenek varázsolni a lakásba. A másodikosok filcből virágos ablakdíszeket nyírtak és ragasztottak szalagra. A harmadikosok pedig nád- szalagok és filc felhasználásával készítettek ajtódíszeket. A negyedikesek papírnyulai és filcből készített tojásmelegítő tyúkocskái szintén derűs színfoltjai voltak a napnak.

A felsősök szalaggal font húsvéti kosárkát és hímzett illatzsákot is készítettek. A tanulók lelkes, aktív résztvevői voltak a húsvéti készülődésnek, tavaszváró vidámság költözött az iskola falai közé.A napot az alsó tagozatosok közös ünnepléssel zárták. Mindegyik osztály elhelyezte a projektnapon készített tárgyait az aulában, így meg-tekinthették egymás produktumait. A karénekesek és a citerások egy-egy műsorszámmal lepték meg társaikat. Voltak olyhpn fiúk, akik már ezen a napon meglocsolták osztálytársaikat.
Meseház Fadd


Gáti Mariann különleges világa – látogatás a „Mítosz mesegalériában”

2014. március 26-án, iskolánk kézműves szakkörének tagjai, a TÁMOP-3.1.4.-12/2 pályázat keretében ellátogattak a Meseházba.

A Faddon élő művésznő gyönyörű otthonában, a közel 100 éves dédszülői parasztházban magyar népmesei hangulatot árasztó alkotások tekinthetők meg.

A látogatás szervesen illeszkedik a felső tagozatos diákok részvételével zajló „Mit rejt a tulipános láda?” című  projektbe.

A diákok megcsodálhatták a galériában a természeti formákon keresztül életre keltett művészeti alkotásokat, különböző technikákat – festészet, fafaragás, agyag-szobrászat, tűzzománc, üvegfestés – ismerhettek meg.

A művésznő tolmácsolásában a diákoknak szívet - lelket gyönyörködtető, felejthetetlen élményben volt része.

A látottak és hallottak nem csak diákjaink ismereteit gazdagította, hanem lelkileg is megszólította őket.


Természettudomány tanulmányi program
Csodák Palotája, Tropicarium – Budapest

Május 20-án ismét tanulmányi kirándulásra utaztunk a 7. és 8. osztályos diákjainkkal Budapestre, ahol délelőtt a Csodák palotájában voltunk, délután pedig a Tropicariumban.

A Csodák Palotájába nyitásra érkeztünk meg, a gyerekek felszabadultan vették birtokba a helyszínt, kipróbálták a hang-hullámokra, fénytan-ra, mechanikai és elektromossággal kapcsolatos ismeretekre alapuló játékokat. Napelemmel működő repülőt mozgattak, kipróbálták az optikai csalódást okozó képeket, lőttek a légágyúval, megtapasztalták a tehetetlenség törvényét, a fénytan különbözőszabályait. A délelőtti program keretében részt vettünk egy előadáson, amit az Öveges-teremben tartottak, az előadáson érdekes kísérleteket mutattak be és magyarázták meg a folyamatokat. Találkoztunk folyékony nitrogénnel, szárazjéggel, héliummal, kén-hexafluoriddal. A kísérletek a nyomás, sűrűség, levegő összetétel, Arhimédes törvénye, halmazállapot-változás témakörét járták körül.

A busznál elfogyasztott ebéd után látogattuk meg a Tropicariumot, ahol hazai és más földrészek állatvilágát, elsősorban vízi élővilágát ismertük meg. Induláskor feladatlapot kaptak a diákok, melyet a látottak, hallottak alapján kellett kitölteni. A látogatás után sokáig álltunk a rája-simogató medencénél, de nem sikerült megszelídíteni és közelebb csalogatni az állatokat.

Lazító, egy órás szabadprogram, nézelődés, fagyizás után indultunk haza.
Magyar Természettudományi Múzeum, Planetárium – Budapest

November 28-án tanulmányi kirándulásra utaztunk a 7. és 8. osztályos diákjainkkal. Az úti cél Budapest volt, ahol délelőtt a Magyar Természettudományi Múzeumba látogattunk el, délután a Planetáriumban néztünk meg egy előadást.

A Magyar Természettudományi Múzeum sok érdekességet
kínált.

Bepillanthattunk a régmúlt korok titkaiba, a dinoszauruszok korába, egy dioráma Afrikát varázsolta elénk. Halak, hüllők, madarak, rovarok színpompás világába csöppentünk be. Megismerhettük hazánk tájainak életközösségeit éppúgy, mint a távoli vidékek és a korallzátonyok világát.

A kiállításon több helyen interaktív játékokkal, rejtvényekkel, játékos feladatokkal tehettük próbára tudásunkat.

Délután a Planetáriumban néztünk meg egy előadást, ahol az éjszakai égboltot varázsolták elénk néhány pillanat alatt. Az éjszaka fél napos változásait percekre felgyorsítva tapasztalhattuk meg, megismerkedtünk az égbolt családtagjait, bolygókat, csillagokat, csillagképeket, a hold fázisait, az üstökösöket.

Induláskor feladatlapot kaptak a diákok, melyet a múzeumban, a látottak, hallottak alapján kellett kitölteni.
Fárasztó, de eseménydús nap után értünk haza, sok-sok ismerettel gazdagodva.
Túrák

Gyalogtúra a homokosra 2013. tavasz


Káli-medence túra 2014 tavasz

Autóbusszal érkeztünk a Kisapátiba a Szent György-hegy lábához. Gyalog folytattuk utunkat az erdőben. Első megállónkat a Kaán Károly kulcsosháznál tartottuk. Ezután felgyalogoltunk a Bazaltorgonák mentén hegytetőre, ahonnan csodálatos panoráma nyílt a Káli-medence tanúhegyeire.  Visszamásztunk a völgybe majd busszal átmentünk Badacsonytörde-micbe. Innen másztunk fel a Badacsonyra a Bujdosók lépcsőjén.A gyerekek által megszámolt 464 lépcsőfok igazi kihívás a túrázókmtak, de a jutalom nem maradt el: lélegzetelállító kilátással kápráztatott el bennünket a kilátópont. Lefelé Badacsony községbe érkeztünk, érintve a Rózsakövet, szerelmesek találkozó-helyét. Körülbelül 13 km-t gyalogoltunk.
KELET-MECSEK TÚRA
2013. december 8.

Autóbusszal érkeztünk a Kelet-Mecsekben található Vár-völgy bejáratához. Gyalog folytattuk utunkat az erdőben. Első megállónkat a Kadarka kulcsosháznál tartottuk, ahol a Mikulás várt minket s megvendégelt bennünket zsíros kenyérrel lés forró teával. Ezután felgyalogoltunk a közeli Máré várhoz, amit kívül, belül megtekinthettünk.Túránk következő állomásaként hógolyócsatát folytattunk a Pásztor-forrásnál, majd fél óra hegymenetet követően remek panoráma tárult elénk a Cigány-hegyi kilátóból. A nap végén a Hidasi-völgyön mentünk végig. Körülbelül 13 km-t gyalogoltunk. Az erdős, hegyes táj, a Máré vár állat-, rovar- és növény-gyűjteményének megtekintése jól kiegészítette a tanultakat.
Kerékpártúra
2014. május 1

Május 1-én, iskolánktól indultunk biciklitúrára, melyet egy kisteherautó kísérete biztosított. Első megállónkat az M6-os autópálya gemenci lehajtójánál tartottuk, majd kikerekeztünk a Sió Árvízkapuhoz.

Itt megnéztük a zsilipeket. Tovább tekertünk a Duna töltésen húzódó kerékpárúton az M9-es autóút Duna hídjáig.Átmentünk a túloldalra, majd a híd aljában pihenőt tartottunk. Körülbelül 40 km-t tekertünk.
Vissza a tartalomhoz