EFOP-4.1.3-17-2017-00226 - Bíborvég

Tartalomhoz ugrás

EFOP-4.1.3-17-2017-00226

Pályázataink

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
BÍBORVÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (DECS)
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
 
 
TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY              
 
BÍBORVÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (DECS)
 
 
A Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a Decsi Bíborvég Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
 
Az elnyert támogatás összege 48.451.751 Ft, a támogatás mértéke 100,00 %
 
A projekt 2017.10.01. – 2018.12.20. között valósul meg.
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.20.
 
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00226
 
A kedvezményezett neve, címe:
Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
 


A projekt tartalma:
 
Decsen a Bíborvég Általános Iskola a Haladás utcában található.
 
Az épülethez kapcsolódóan épült 1979-ben a tornacsarnok. A sportcsarnokot tartalmazó részben található maga a nagy tornaterem, 1 lány és 1 fiú vizesblokk, a lányöltöző és a hozzátartozó vizesblokk rész zuhanyzóval, és a fiúöltöző a hozzátartozó vizesblokk résszel, zuhanyzóval.
 
A csarnok folyamatos teljes napi használatban van, 16 óráig iskolai célokra, majd település-sportolási célra, esti kihasználással.
 
A sportöltözők zuhanyzói, az ott lévő WC-k, illetve a burkolat régi és elhasznált, ezek felújításra kerülnek, valamint a tornacsarnok rugalmatlan, kemény linóleum borításának megfelelő sportburkolatra történő cseréje is megtörténik, és egy komplett térelválasztó rendszer kerül beépítésre.
 
 
2005-ben elkészült az épület akadálymentesítése, az infokommunikációs akadálymentesítés pedig jelen projekt része.
 
Az átalakítások és felújítások egyszer sem érintették az iskola tágas belső udvarát és a 80-as évek elején épült sportpályáját.
 
A tornacsarnok mögött az iskolaudvar hátsó részén 52×21 méteres sportpálya található, mellette egyszerű távolugró gödör. A tágas udvar többi része zöldterületű, játékeszköz-mentes.
 
Az udvar felújítása keretében szabadtéri játszó eszközök beszerzésére és azok elhelyezésére kerül sor.
 
Az udvari sportpálya aszfaltborítása tönkrement, feltöredezett, a felülete egyenetlen, a lebetonozott kapuk elrozsdásodtak, tönkrementek, a labdafogó drótháló szakadozott, az acéltartó szerelvények elrozsdásodtak, karbantartása lehetetlenné vált.
 
A sportpálya nem felel meg sem a tanítási feltételeknek, sem a mai korban elvárható követelményeknek.
 
Itt több labdajátékra (Pl.: kézilabda kapukkal, röplabda hálóval, kosárlabda palánkkal) alkalmas modern sportfelületre van szükség, hogy minél sokrétűbb felhasználásra legyen lehetőség.
 
Emellett újjáépül a futópálya és a távolugró gödör.
 
 
A tanulók jelentős hányada érkezik kerékpárral az iskolába.
 
Lehetőség van az új épületrész hosszában a kerékpárok tárolására.
 
 
Műszaki szakmai eredmény
 
A projekt keretében felújítással, átalakítással vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség: 4 db
 
 
Monitoring mutatók
 
Fejlesztéssel érintett köznevelési intézmények száma: 1 db
 
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 160 fő
 
Cél elérési dátuma: 2018.12.20.
 
 
A fejlesztéssel megvalósul a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja: fokozni az intézmény eredményességét, a nyitottságra ösztönző nevelést, emelni a nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát.
 
 
További információ kérhető:
 
Szekszárdi Tankerületi Központ
 
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
 
Gerzsei Péter igazgató
 
telefonszám: 06-74-795-243, e-mail: peter.gerzsei@kk.gov.hu
 
Vissza a tartalomhoz