NTP-MKÖ-14 2014-2015 - Bíborvég

Tartalomhoz ugrás

NTP-MKÖ-14 2014-2015

Pályázataink
NTP-MKÖ-14-0047

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program cselekvési programja alapján, a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott „Értékeink a múltból: népi kismesterségek Sárközben” című pályázatunk 700.000 Ft összegű támogatást nyert.

A pályázatból egy 30 órás nyári tehetséggondozó műhelyfoglalkozás valósult meg, mely két múzeumlátogatást is magába foglalt. Munkánknak két fő tartalmi eleme volt: néprajzi ismeretek és kézműves tevékenység, melyek fókuszában a sárközi hagyományos kézműves mesterségek álltak. Megtekintettük a szentendrei Skanzent és a budapesti Néprajzi Múzeumot. A Skanzenben részt vettünk egy foglalkozáson, a Skanzen Fogadóban ebédeltünk. A program során készült fényképekből egy 2016-os naptár készült.

Úgy véljük, hogy a pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul megvalósultak. A program során érvényesültek a tehetséggondozás legnemesebb szempontjai, vagyis a projekt élményeket és alkotási lehetőséget biztosított tehetséges diákjaink számára. A műhelyfoglalkozások során a sárközi hagyományos kézműves mesterségek közül a diákok négy kismesterséggel ismerkedtek meg, és gyakorolták azokat: vesszőfonás, gyöngyfűzés, fazekasság és bútorfestés. A néprajzi ismeretek közlése, bemutatása által felkeltettük kíváncsiságukat a népi kultúra értékei iránt, fejlődött felfedező és szintetizáló gondolkodásuk. A kézműves tevékenységek során, a népi kismesterségek művelésével, megvalósult a készségek és képességek fejlesztése, valamint fejlődött kreativitásuk, képzelőerejük, erősödött alkotókedvük. Az alkalmazott módszerek – a tevékenységközpontú, tapasztalati, saját élményű tanulás – segítették a hagyományőrző kézművesség iránti elkötelezettség kialakítását.


Vissza a tartalomhoz