NTP-KKT-13-A 2013-2014 - Bíborvég

Tartalomhoz ugrás

NTP-KKT-13-A 2013-2014

Pályázataink
NTP-KKT-13-A 2013-2014

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának és a tehetségek segítésére szolgáló programok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére hozta létre a Kormány a Nemzeti Tehetségsegítő Koordinációs Fórumot.
A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. Intézményünk a megjelenés óta pályázik a kisiskolák tehetségsegítő programjainak kidolgozása kiírásokban megjelenő témákra.

A 2013. évi pályázati kiírása szerint tematikus tehetséggondozó foglalkozás lebonyolítása, és a résztvevő tehetséges kisiskolai diákok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása témában Magazinszerkesztés ökoiskolás módra c. pályázata 644.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázatban a környezettudatos magatartás kialakításához kapcsolódó tehetséggondozó projektet valósítottak meg, amely a média világán keresztül a sokoldalú személyiségfejlesztést célozta meg. A projekt témahét keretében zajlott, a tanulók a tanórán és tanórán kívüli tevékenységben szerzett ismereteiket új formában próbálhatták ki. Ezen kívül megismerkedtek a Tolnai Népújság szerkesztőségével, a nyomdai munkálatokkal is.

A decsi Bíborvég Általános Iskolában évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre. 2009 júniusában elnyerték az Ökoiskola címet, 2012-ben meg is újították. Így a téma adódott: a természet-, a környezetvédelem.

A projekthét eredménye egy gyermekek által létrehozott természetvédelmi magazin lett, melyben aktuális környezeti problémákat vetettek fel, és a természetes és épített környezetünk értékeit népszerűsítik. (Pályázat írói, megvalósítói: Kovács Szilvia, Valentinyi János)


Vissza a tartalomhoz