NTP-TFJ-17 2017-2018

A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására 800.000 Ft-ot nyertünk. Ez az összeg az intézményben megvalósuló, tanórán kívüli tehetséggondozó munkát (érdeklődést felkeltő, szemléletformáló) és tanulók képességkibontakoztatását segítő tárgyi eszközfejlesztés (így pl. szakköri társasjátékok, hangszerek, kézműves eszközök) a különböző tehetségterületeken, a szakmai szempontokon alapuló megalapozottabb, kiegyensúlyozottabb fejlesztés érdekében.

Fotódokumentáció

A pályázat írói: Kovács Szilvia, Bergerné Ifju Erzsébet

pályázati logók

Hozzászólások lezárva.