EFOP-3.11.1-17-2017-2020

ERFA

Szekszárdi Tankerületi Központ

Tájékoztató közlemény

„Szülő-Suli” Program megvalósítása a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

Az elnyert támogatás összege 80.000.000 forint, a támogatás mértéke 100,00%
A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2018.01.01. – 2020.12.31.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.11.1-17-2017-00019
A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

Szervezetünk a „Szülő-Suli” Program pályázat megvalósításával elsődleges célként tűzte ki azt, hogy aktív szerepet vállal a tanulók lemorzsolódása visszaszorításának elősegítésében. A Szekszárdi Tankerületi Központ olyan projekt megvalósítása mellett kötelezte el magát, amely a rendelkezésre álló időszakban mérhető fejlődést ér el a veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előrehaladásában. Az egyéni fejlesztés mellett támogatni kell a gyermekek családi környezetét, ezzel összhangban határoztuk meg a fő irányvonalakat, alakítottuk ki a tevékenységeinket:

Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása: a problémakörben leginkább érintett intézményeinkkel és a témában kompetens, együttműködő szervezetekkel átfogó pedagógiai módszertan létrehozása a cél, amelynek végrehajtása az oktatás színvonala és hatékonysága tekintetében fejlődést eredményez. Ezzel párhuzamosan kiemelt a pedagógusok számára továbbképzési lehetőség biztosítása.

A cél egy mások által is könnyen adaptálható program kialakítása, szoros együttműködésben a bevont partnerekkel és az oktatási intézményekkel.

Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása: fontosnak tartjuk az egyéni fejlődés biztosítását. A kiscsoportos és a személyközpontú fejlesztéssel mérsékelhető az iskolai kudarcok előfordulása, vagy jobb esetben megakadályozható a végzettség nélküli iskolaelhagyás kockázata. Célunk egy olyan pedagógiai eljárás kialakítása és fejlesztése, amely segít a tanulást érintő problémák kezelésében, a negatívan befolyásoló környezeti tényezők mérséklésében és fenntartható oktatási színvonalat eredményez.

Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység folytatása: a jelenlegi helyzetben nem hagyható figyelmen kívül a tanulók családi környezete, hivatásunk részének tekintjük támogatását. Számos oktatási célú, mégis élmény alapú eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy a bevont intézmények által elérhető célcsoport esetében pozitív változást idézhessünk elő, amely kihat a tanulók hozzáállására, teljesítőképességére az oktatásban. Olyan cselekvési terv kidolgozása tervezett ebből a szempontból, amely garantálja az élményalapú kompetenciafejlesztést, és pozitív kihatással lesz a társadalmi környezetre.

A projektben négy intézmény bevonására került sor:

1) Bátai Hunyadi János Általános Iskola, Báta
2) Bíborvég Általános Iskola, Decs
3) Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola, Dunaszentgyörgy
4) Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola, Fadd

Kiválasztásukkor szerepe volt a témában való érintettség fokának, az intézmények fejlesztési készségeinek, eddig adaptált módszereinek. Továbbá szempont volt, hogy olyan elhivatott, kompetens pedagógusok vegyenek részt a közös munkában, akik hozzájárulhatnak az intézményi kompetenciafejlesztéshez azáltal, hogy önmaguk fejlődésére is időt fordíthatnak.

További információ kérhető:

név: Nagy Brigitta
beosztás: projektmenedzser
cím: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
e-mail: brigitta.nagy@kk.gov.hu
telefon: 74/795-214

Hozzászólások lezárva.