Tehetségpont

oklevél

Iskolánk 2009 tavasza óta regisztrált Tehetségpont.

Az intézményünkben működő tehetséget azonosító és fejlesztő programok alapján 2012 tavaszán indítottuk el a működésükre vonatkozó akkreditációt.

A gondosan összeállított és előkészített dokumentumok alapján az alábbi kettő tehetségterületet minősítették kiválóra а szakemberek: diákvállalkozás és stratégiai játék.

– Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik diákvállalkozás. Az egy évtizedes múltra visszatekintő alsós diákvállalkozás megléte óta különböző kategóriák díjait hozza a JAM (Junior Achievement Magyarország) Diákvállalkozások Országos Karácsonyi és Húsvéti Vásáráról.

– Játéktanítás, -tanulás az alsó tagozaton az Elmetorna-oktatás, felső tagozaton az „Ész-böngész”” kisműhely keretében zajlik, de több rendezvény formájában átszövi az iskola szabadidős tevékenységeit is.

 

tehetségpont logó

Kiválóra minősített akkreditált tehetségpontként lehetősége nyílik intézményünknek

  •  a tehetséges gyermekek személyiségének, képességeinek, készségeinek kibontakoztatását elősegítő pályázatokon való szélesebb körű részvételre,
  •  a pedagógus továbbképzéseken való aktívabb részvételre,
  •  az ország tehetségpontjaival való tapasztalatcserére, kapcsolattartásra a különböző területeken,
  • bekapcsolódni a Tehetséghidak kialakításának országos programjába.

Adalékok a Tehetségponti tevékenységhez


Juszt Viktória

Tehetség-ösztöndíjas tanulónk 2017-2018.

Intézményünk tanulója, Juszt Viktória a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által meghirdetett „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt keretében ösztöndíjban részesült.

Az elnyert összegből a tanulónak egy kiváló minőségű prím citerát és a hozzá szükséges hangolót vásároltuk meg.

Az új hangszer lehetőséget ad a további hangszeres fejlődésre és az önálló tanulásra.

Az pályázat benyújtásában segítő pedagógus: Kozma Erzsébet

 


kézműves

Ismét siker a hagyományőrző kézműves pályázaton 2017

A hagyományos kézműves tevékenységekkel foglalkozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, illetve hagyományápoló tevékenységük továbbfejlesztésére XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot hirdetett a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, α Hagyományok Háza együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal.

A pályamunkák természetes anyagokból készített gyermekjátékok és használati tárgyak lehetnek. Iskolánk hagyományőrző tehetséggondozó műhelye közös és egyéni alkotásokkal is nevezett a XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra gyöngy és vessző kategóriában.

A Szekszárdi Szüreti Napok keretében a dél-dunántúli régió – Somogy – Tolna – Baranya – zsűri által válogatott anyagából rendezett kiállítást a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület, amelyen a mi iskolánk alkotásai is szerepeltek. Mindkét kategóriában 3-3 jutott tovább az országos kiállításra, köztük Szabó Fanni 8. osztályos tanuló babaszobája is. A tehetséggondozó műhely vezetői: Szabó Ernőné és Vaszlavek Ildikó.


A hagyományőrző kézműves tehetséggondozó műhely eredményei 2015

Iskolánk hagyományőrző kézműves tehetséggondozó műhelyének diákjai alkotásaikkal részt vettek a XI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton, fonható szálas anyagok és népi ékszer kategóriában.

A beküldött pályamunkákat a Debreceni Művelődési Központ és a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ kiállításán mutatták be, és itt került sor a szakmai értékelésre is. A galériában a megmérettetésre beküldött alkotások és az elismerő oklevelek láthatók. A tehetséggondozó műhely vezetői Szabó Ernőné és Vaszlavek Ildikó.

kézműves1 kézműves2
oklevél1 emléklap1 emléklap2

 


Ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett a decsi Bíborvég Általános Iskola

Iskolánkban mindig is hangsúlyt fektetettünk a tehetséggondozásra. Tantestületünkben 2008-as évben megfogalmazódott az együttes igény, hogy a tehetséggondozás eddigi tevékenységeit átgondolva kidolgozzuk a tehetséggondozás rendszerét.

átadó

Feladatunknak tekintjük, hogy érdeklődő diákjaink kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, és minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről. Ezért 2009-ben iskolánk minden pedagógusa elvégezte az Iskolai tehetséggondozás akkreditált 30 órás tanfolyamot, s azóta is több, szintén 30 órás képzést teljesítettünk e területen. Folyamatosan kapcsolatot tartunk más tehetségpontokkal, és minden pályázati lehetőséget kihasználunk tehetséggondozó tevékenységünk tárgyi feltételeinek megteremtéséhez.

Intézményünk 2009 óta Tehetségpont, 2012 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Tehetséggondozó munkánk jellegzetességei, melyek lehetőséget nyújtanak tehetséges tanulóink fejlődéséhez, teret adnak tehetségük megmutatkozásának. A működő tehetséget azonosító és fejlesztő programok alapján az idén tavasszal indítottuk el a működésükre vonatkozó akkreditációt. Feladatunk volt a kidolgozott programok felülvizsgálata, a megvalósított programok és eredmények számbavétele, és az adatbázisban még nem szereplő új programok, tevékenységek, eredmények bemutatása, rögzítése.

A MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) bizottsága megerősítette, hogy „az Önök Tehetségpontja szakmailag hiteles és kompetens tagja a Tehetségpontok egyre bővülő családjának, valamint működésével továbbra is aktív részese hálózatuknak.”

2015. szeptember 12-én, a MOM Kulturális Központban a „Tehetség szabadon” konferencia keretében került sor az idei Tehetségpont akkreditációs oklevelek ünnepélyes átadására. A most újabb 3 évre az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést, oklevelet dr. Balogh László a MATEHETSZ elnöke adta át, ami munkánk nagy elismerése.

Ez a decsi pedagógusok közös eredménye, köszönet érte mindenkinek!

Tehetséggondozó munkánk jellegzetességei, melyek lehetőséget nyújtanak tehetséges tanulóink fejlődéséhez, teret adnak tehetségük megmutatkozásának:

  • Diákvállalkozások
  • A matematikai gondolkodás fejlesztése logikai és stratégiai-táblás játékokkal
  • A néphagyomány-ápoló, művészeti, kézműves tevékenység sokfélesége

Bergerné Ifju Erzsébet


A tehetség hónapja a Bíborvég Általános Iskolában 2015.

Ez a kezdeményezés a tehetséghálózat tagjainak együttműködését kívánta erősíteni, így olyan pályázatokat díjaztak, akik több közreműködő Tehetségponttal együtt valósították meg programjaikat. Iskolánk a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium meghívására vett részt a programban.

Az alkotónapon a kézműves szakkör tagjai a hagyományos sárközi gyöngyfűzés mellett megmutathatták újszerű ötleteiket és a gyöngyszövéssel készített sárközi motívumokat is Szabó Ernőné é Vaszlavek Ildikó pedagógusok segítségével.

A bonyhádi Tehetségnapon részt vett a felsős diákvállalkozás néhány tagja: Kara Bianka, Papp Barnabás, akik saját termékeiket vitték: kosárfonás, gyöngyfűzés. Vezetőjük: Szabó Ernőné. Kozma Erzsébet tanító pedig két tehetséges tanuló: Juszt Viktória és Szabó Fanni citerajátékával aratott nagy sikert.

citera oklevél diákvállalkozás oklevél

 Diákvállalkozások Országos Karácsonyi Vására 2015/16

Budapesten ismét a KÖKI Terminál adott otthont a Diákvállalkozások Országos Karácsonyi Vásárának és Versenyének a Junior Achievement Magyarország Alapítvány szervezésében. Iskolánk alsó tagozatos diákvállalkozása is részt vett a vásáron, a 12 tagú céget most 5 fő képviselte. A gyerekek spatulából és fagyöngyökből karkötőket, gyöngyökből fenyődíszeket és ablakdíszeket készítettek a vásárra.

A szakmai zsűritől a LEGJOBB ELADÓ címet nyerte el a decsi csapat: Both Dávid, Kalányos Balázs, Németh Réka Angyalka, Sárközi Szabolcs, Zsiga Levente, hiszen nagyon talpraesetten, lelkesen adták el a maguk készítette portékát.

oklevél 2015


Diákvállalkozások Országos Karácsonyi Vására 2014/15

Budapesten jártunk az alsó tagozatos diákvállalkozókkal, a DECS ALSÓ tagjaival. A Diákvállalkozások Országos Karácsonyi Vásárán és Versenyén vettünk részt, melynek a KÖKI Terminál adott helyet. A vásáron általános iskolás és középiskolás diákvállalkozások kínálták termékeiket és szolgáltatásaikat a KÖKI Terminálba betérőknek és az üzletemberekből álló szakmai zsűrinek. A decsi kisiskolások textilből fenyőfákat varrtak, gyöngyből pedig fenyődíszeket és karkötőket fűztek a vásárra, ezeket a termékeket kínálták a vásárlátogatóknak. Munkájukat lelkesen és udvariasan végezték, a „Legjobb eladó” kategória díját érdemelték ki a zsűritől.

A diákvállalkozás tagjai a 2014/2015-ös tanévben: Birtalan Eszter, Both Dávid, Juhász Zétény, Kalányos Balázs, Nagy Kiara Virág, Németh Réka Angyalka, Péter Balázs, Pusztai Vilmos, Rigó Adrienn, Sárközi Szabolcs, Zsiga Levente.


utcai zenélés

Utcai zenélés

Tolna megyei Tehetséghónaphoz csatlakozó helyi rendezvény: Utcai zenélés 2014. április 4.

A programot a Faluház előtti térre hirdettük meg az előzetesen elkészített plakátokon. A rövid kis műsorban iskolánk tehetséges tanulói léptek fel énekléssel és zenéléssel.

A hangosítást az egyik diák édesapja oldotta meg.

Köszönjük!

A szereplők – Szép Evelin (ének), Szabó Fanni és Szabó Györgyi harmonika, 6 fős citera együttes – nagy sikert arattak az érdeklődők körében.


bonyhádMegyei Tehetségnap – Bonyhád

„A rendezvényre szép számmal jelentkeztek megyénk általános és középiskolái a különféle tehetségterületen kiemelkedő produkciót nyújtó diákjaikkal. A programhoz csatlakozott tehetségpontok diákjainak bemutatkozása minden érdeklődőt meggyőzhetett arról, hogy mennyi tehetséges fiatal és őket felkészítő pedagógus gazdagítja szűkebb pátriánkat.” – a Tolna Megyei Tehetségsegítő Tanács titkára

 


Szép Evelin

A decsi Bíborvég Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Tehetségterülete az ének-zene. 2013 áprilisától a „Polgár Alapítvány az Esélyekért” svájci-magyar ösztöndíjalap ösztöndíjasa. Heti két alkalommal jár a szekszárdi Liszt Ferenc zeneiskolába szolfézs- és gitároktatásra. Osztálya diákönkormányzati képviselőnek választotta.

Kedves, barátságos tanuló, szívesen vállal plusz feladatokat. Evelin rendszeresen szerepel az iskolai és községi ünnepélyeken, valamint civil egyesületek és a roma önkormányzat kulturális rendezvényein (ének, versmondás).

2014-ben jelentkezett a TV” „Az ének iskolája” második évfolyamába. A meghallgatások során bejutott a legjobb 36 jelentkező közé.

Az álátalános iskola elvégzése után a szekszárdi I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Programjában szeretne tovább tanulni.


Diákvállalkozás

A decsi Bíborvég Általános Iskola felsős diákvállalkozó csoportja a szegedi Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány keretében végzi munkáját. A diákok a vállalkozás működtetése során megtanulják, hogyan kell a vállalkozást működtetni, részt vesznek fontos döntések meghozatalában és az üzleti terv kidolgozásában. Munkájukért bért, jutalékot kapnak az eladott termékek után.

Termékeiket főleg természetes anyagokból készítik, a népi kismesterségek technikájával vesszőből, gyöngyből, csuhéból, textilből. Így az értékteremtés mellett a hagyományőrzés is jellemzi munkájukat.

A felsős diákvállalkozó szakkör 12 éve működik Szabó Ernőné vezetésével.


„Múltunkban a jövőnk” hon- és népismereti vetélkedő

4. alkalommal rendezte meg a decsi Bíborvég Általános Iskola a „Múltunkban a jövőnk” hon- és népismereti vetélkedőt. A vetélkedő témája évente változik, először a népviselet, másodszor a népi konyha, népi táplálkozás volt. A múlt évben a népi mesterségekről esett szó, most pedig az állattartás, pásztorélet volt a vezetőfonal.

honismeretA vetélkedő lényege nem a néprajzi lexikális tudás számonkérése, hanem a négyfős csapatoknak gondolkodtató, alkotásra és előzetes kutakodásra buzdító feladatokat kell megoldaniuk. (Most pl. pásztorokról és/vagy állataikról történetek, dalok gyűjtése, saját készítésű pásztorbot bemutatása).

Különböző kreatív feladatok, rejtvények színesítették a vetélkedőt, sőt most a kísérők számára is fogalmaztak meg tréfás feladatot a szervezők. A pásztor ötpróba gyakorlati jellegű feladatai,,komoly” próba elé állították a versenyzőket: hullámpapírból készült birkák összegyűjtése kampósbottal, bőrfonat készítése, ostorpattintás, billogkészítés levegőn száradó gyurmából, patkódobálás.

A vetélkedőn részt vettek Báta, Bölcske, Decs, Dunaszekcső, Gyönk, Őcsény, és a szekszárdi Gyakorló Iskola diákjai.

A verseny szünetében Sándor Adrián, az iskola volt tanítványa, volt Bartinás táncos pásztortáncokat és dalokat mutatott be az összegyűlteknek.

Dr. Balázs Kovács Sándor, a zsűri elnöke ismét megköszönte a szervezőknek a színes, sokrétű munkát, s azt, hogy a ránk hagyományozott örökséget nemcsak őrizni, hanem az utánunk következő nemzedékek számára átadni is tudni kell.

Köszönet a tantestület tagjainak, az iskola dolgozóinak az összefogásért, a közös munkáért, és köszönet a segítségért a támogatóknak: Decsi Pék Kft. – Gál Miklós, Pap Gyula, Gárberg Kft, az iskola felsős diákvállalkozói Szabó Ernőné vezetésével.

A verseny első helyzettje ismét az őcsényi iskola csapata (felkészítő: Czakóné Bognár Tímea, második a decsi csoport (felkészítő: Tóth Julianna, harmadik helyezést pedig a Baranya megyei dunaszekcsői iskola csapata lett (felkészítő: Liliomné Pávkovics Judit).


III. Országos Elmetorna Bajnokság

2014. június 11-én került megrendezésre a III. Országos ELMETORNA Bajnokság Székesfehérváron, melyen az ELMETORNA programot alkalmazó ikolák tanulói vehettek részt.

Az ELMETORNA logikai, táblás, stratégiai játékokkal fejleszti a diákok gondolkodását, személyiségét. A játékok a megküzdés, a versengés, az együttműködés tanulását segítik. Lehetőséget adnak a vereség és a győzelem megélésére, azok feldolgozására, helyes értelmezésére.

A bajnokság célja a játék élményének átélése és a megmérettetés volt. A decsi iskolát Birtalan Dániel, Farkas Patrik, Nyírő Dávid, Zufall Brendon, Both Dávid, Juhász Zétény, Sárközi Szabolcs, Zsiga Levente, Asoltanei Alexandra, Sándor Ákos, Schiszler Patrik és Pusztai László versenyen, akik az iskolai korcsoportos bajnokságon képviselte a legjobbnak bizonyultak.

Az idén három korcsoportban zajlottak a küzdelmek. 90 perc alatt kellett az első és második korcsoportos versenyzőknek 12, a harmadik korcsoportosoknak 10 játszmát lejátszani. Mindegyik korcsoportban háromféle játékban mérték össze tudásukat a gyerekek.

Az első korcsoportban azok a diákok indultak, akik ebben a tanévben kezdték a program szerint a játékokat tanulni. Nekik a Négyen egy sorban, Mankala és Isola játékból 4-4 játszmát kellett játszani.

A második korcsoportban azok versenyeztek, akik második éve vettek részt az ELMETORNA foglalkozásain. Ők Malacfogó, Hasami Shogi és Cubi Cup játékban igyekeztek minél több győzelmet és pontot szerezni. Mindegyik játékból négy mérkőzés várt rájuk.

Harmadik korcsoportosnak azok számítottak, akik már három vagy négy évig vettek részt a programban. Közülük minden tanuló 3 Quoridor, 3 Abalone és 4 Quarto játékban igyekezett a lehető legjobban teljesíteni. A rövid megnyitó és szabályismertetés után kezdődött a verseny. A decsi gyerekek kitartóan, fegyelmezetten, а szabályokat betartva törekedtek minél több győzelemre.

Korcsoportonként az 1-6. helyezett oklevelet kapott, valamint tárgyjutalmat választhatott magának, a többiek emléklapot vehettek át részvételükért.

Iskolánk tanulóinak eredményei a III. Országos ELMETORNA Bajnokságon:

eredmény

Reméljük, hogy jövőre is eredményesen szerepelnek tanulóink az országos bajnokságon.

Hozzászólások lezárva.