Ökoiskola

ökoiskola logó

Az Ökoiskola címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozta létre. A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan foglalkoznak a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításával.

A mi iskolánk 2009 júniusa óta tagja ennek az államilag elismert hálózatnak, amelyhez szigorú feltételek mellett lehet csatlakozni, illetve az elismerést háromévente megújítani. (2012)

 

Az ökoiskola egy környezetbarát iskola,

  •  amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását;
  • amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában;
  •  amely technikai- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit;
  •  ahol meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság kérdéskörének.

örökös ökoiskola oklevél

Iskolánkban a környezeti nevelés célja, hogy elősegítse az általános iskolai korosztály környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását. Ezzel érhető el, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen majd tevékenységében, döntéseiben alkalmazni, érvényesíteni ezt a szemléletet és ismeretanyagot a fenntarthatóság érdekében.

A decsi iskolában már évek óta szelektíven gyűjtik a szemetet a gyerekek, verseny formájában pedig papírgyűjtést, és elemgyűjtést is rendszeresen tartanak. A környezettudatos gondolkodást nem csak a tantárgyakba igyekszünk beépíteni, hanem számos szabadidős tevékenységet is szervezünk.

Az Ökoiskola cím nem csak egy elért állapotot feltételez, hanem elkötelezettséget és folyamatos megújulást a környezeti nevelés terén. Ha körülnézünk az iskolában, ennek számtalan jelét tapasztaljuk. A folyosók dekorációja, a faliújságok, a tantermek belső képe, a környezetvédelmi jeles napok rendezvényei, a ládakertészet megvalósítása mutatja elkötelezettségünket a mindennapokra.

Az Örökös Ökoiskola cím elnyerése nem jelenti a munka végeztét, továbbra is szeretnék a tanulók és a szülők figyelmét felhívni az energiatakarékosságra, a környezetszennyezésre, környezetünk szépségének megőrzésére.


busó

Ökoiskolai tevékenységünk szerves részét képezik a kirándulások. Ezeket a TÁMOP-3.1.4-12/2 pályázatunkban az ország különböző tájvédelmi területeire tervezzük.

Két év alatt minden alsó tagozatos gyerek eljut a Duna-Dráva Nemzeti Park területeire (Abaliget, Kölked, Tettye), ill. Duna-Ipoly Nemzeti Park Szemlő-hegyi barlangjához.
A felső tagozatos gyerekek kirándulásainak tervezett négy helyszíne (Kis-Balaton, Pécs-Tettye, Villány-Nagyharsány-Siklós, Szeged-Ópusztaszer).

Így diákjaink megismerkednek hazánk természetvédelmi területeinek egy részével, és az ott található épített örökségünkkel. A kirándulások szervezésekor figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a létszámokat, így az osztályok, ill. a tagiskola külön csoportban vesz részt a kirándulásokon.

  • 2013. tavasz alsó tagozat, tagiskola Budapest Állatkert, Szemlő-hegyi barlang
  • 2013. tavasz felső tagozat Kis-Balaton, Szeged-Ópusztaszer
  • 2013. ősz alsó tagozat, tagiskola Báta-Kölked-Mohács
  • 2013. ősz felső tagozat Villány-Nagyharsány-Siklós, Kis-Balaton
  • 2014. tavasz alsó tagozat, tagiskola Orfű-Abaliget
  • 2014. tavasz felső tagozat Pécs-Tettye, Villány-Nagyharsány-Siklós

energiabuszEnergiabusz

Az MVM Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában tanulóink személyesen is kipróbálhatták, hogyan nőne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot előállító atomerőmű a teljesítményét.

A Paksi Atomerőmű interaktív kiállítása alkalmával még több izgalmas kérdésre kaphattak választ az érdeklődők, nézhettek filmet az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról, megtudhatták, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermeljék egy fél órás tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát.

 


Okos kert lépésről lépésre

A szekszárdi Eco-Sensus Közhasznú Nonprofit Kft. Okos kert lépésről-lépésre kampányának részeként képzőművészeti pályázatot hirdetett Tolna megye általános és középiskolásai számára, hogy Tolna megye kiskertjeiben fenntarthatóbb, a környezeti értékeket jobban szolgáló magatartásformákra ösztönözzék az embereket. Beadási határidő: október 10.

I. KORCSOPORT: 1-4. osztályos tanulók közül három tanulónk rajzát küldtük el, és Rigó Adrienn 2. osztályos tanulónk rajza 3. díjat nyert. Felkészítője: Tóth Judit tanító


vesd bele

Vesd Bele Magad!

2013 elején csatlakoztunk a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA vetőmagosztási felhívásához, a Vesd Bele Magad! Programhoz.

A program célja a vetőmagosztással az, hogy felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogy bizonyos friss élelmiszereket, zöldségeket különösen nagy anyagi befektetés nélkül otthon is elő lehet állítani. Cél a szemléletformálás, a helyben előállított friss magyar termékek fogyasztásának ösztönzése, a fizikai munka élményének és becsületének megmutatása.

Intézményünk, a tanulókkal és szüleikkel történt egyeztetés alapján 18 vetőmagcsomagot igényelt. Az alsó tagozatos tanulók otthonukban, a felsősök az iskola udvarában kialakított kertben vetették el a magvakat, gondozzák a kikelt növényeket (sárgarépa, retek, hagyma, csemegekukorica, borsó, kapor).


teszeddTeSzedd

Szervezett formában már nem először vesz részt intézményünk az országos TeSzedd!-akcióban.

A szervezők az előre bejelentett találkozási pontokon TeSzedd!-logóval ellátott zsákot és kesztyűt osztottak szét az önkénteseknek. A TeSzedd!-es zsákokba összegyűjtött szemetet a helyi hulladékkezelő közszolgáltatók vitték el a lerakókba.

Az önkéntesség és a környezet védelme, a természet megóvása iránti elszántság mutatkozott meg a szülők, gyerekek, pedagógusok összefogásában, bár a szemetelő eső megrövidítette programunkat.

Hozzászólások lezárva.